НАЧАЛО   
 
  Вид:
 
  Под-вид:
  Локация:    населени места
Населени места:    локация
  Цена от: Цена до:
  EUR EUR
 
    I. Посредничество при ПРОДАЖБА на недвижими имоти

При продажба на имот чрез агенция за недвижими имоти "ПИТ – 05" ООД Вие получавате следните услуги:
 • Агенцията защитава интересите на своите клиенти като осигурява необходимата юридическа и консултантска помощ до деня на нотариалното прехвърляне на имота и получаване на пълната стойност на продадения имот.
 • Агенцията консултира продавача при определяне на реална пазарна стойност на предлагания имот към съответния момент и актуализирането й във времето спрямо пазарната конюнктура.
 • Агенцията осъществява рекламна стратегия по предлагането на имота, с цел максимално бързо намиране на купувачи за предлагания имот и максимално изгодното му реализиране.
 • Ние осигуряваме публичност на Вашата оферта за продажба на недвижим имот чрез реклама във водещи печатни и интернет издания в областта на недвижимите имоти.
 • Наши служители провеждат огледи на имота Ви с потенциални купувачи, предварително информирани за качествата на Вашия имот.
 • Сключване на договор за поръчка, което е задължително и гарантира защитата на интересите на нашите клиенти, като точно регламентира задълженията на "ПИТ – 05" ООД.
 • При сключването на договор за поръчка, продавачът е задължен да даде вярна информация на посредника за собствеността върху имота, наличието на тежести, задължения и др.
 • Договорът може да бъде сключен и при първоначалния оглед на имота.
 • Основното, което трябва да знаете е, че "ПИТ – 05" ООД не изисква предварително заплащане на възнаграждение. Вие заплащате комисионно възнаграждение, само след продажба на имота с посредничеството на "ПИТ – 05" ООД.
Агенцията подписва договор за посредничество с потенциалните купувачи на Вашия имот и Вие сте защитени от посещение и огледи от страна на злонамерени анонимни "клиенти".


    II. Посредничество при ПОКУПКА на недвижими имоти

При покупка на недвижим имот чрез Агенция за недвижими имоти "ПИТ – 05" ООД Вие получавате следните услуги:
 • Проучване на пазара за недвижими имоти към момента по зададени от купувача параметри, за да могат да бъдат напълно удовлетворени неговите изисквания.
 • Агенцията съветва и подпомага клиента при избора на имот.
 • Агенцията подготвя пълния набор от документи за собственост на съответния имот и осъществява проверка за наличие на евентуални тежести (ипотеки, възбрани и пр.)
 • Агенцията оказва юридическа и консултантска помощ до деня на нотариално прехвърляне и получаване на нотариалния акт за новозакупения имот.
 • Наши служители провеждат с Вас огледи на предварително подбрани и одобрени от Вас имоти, като Вие сте предварително информирани за качествата на всеки един от тях.
 • Сключване на договор за поръчка, което е задължително и гарантира защитата на интересите на нашите клиенти, като точно регламентира задълженията на "ПИТ – 05" ООД
 • Основното, което трябва да знаете е, че "ПИТ – 05" ООД не изисква предварително заплащане на възнаграждение. Вие заплащате комисионно възнаграждение, само ако закупите имот с посредничеството на "ПИТ – 05" ООД.

    III. Посредничество при ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти

При поръчка за отдаване имот под наем агенцията осигурява:
 • Проучване на наемната цена на недвижими имоти със сходни характеристики към дадения момент.
 • Ние Ви даваме пълна информация за моментното състояние на пазара за недвижими имоти, като по този начин Вие можете да коригирате параметрите на офертата си, така че тя да бъде конкурентноспособна на този пазар.
 • Екипът на агенцията изготвя индивидуална рекламна стратегия при предлагането на обявения имот ориентирана към максимално доброто му присъствие на информационния пазар за недвижими имоти и целяща намирането на максимално подходящ наемател.
 • Изготвяне на договор за наем според Законодателството на Република България и взаимната договореност между страните.
 • Агенцията защитава интересите на Наемодателя и оказва подкрепа през целия наемен период.
 • Ние осигуряваме публичност на Вашата оферта за отдаване под наем на недвижим имот чрез реклама във водещи печатни и интернет издания в областта на недвижимите имоти.
 • Наши служители провеждат огледи на имота в удобно за Вас и потенциалния наемател време, а в случай, че ни предоставите ключ не ви ангажираме с огледи.
Агенцията подписва договор за оглед с потенциалните наематели на Вашия имот и Вие сте защитени от посещението на злонамерени анонимни "клиенти".


    IV. Посредничество при НАЕМАНЕ на недвижим имот:
 • Агенцията осъществява проучване на предлаганите под наем недвижими имоти със сходни на изискваните от клиента характеристики към дадения момент.
 • Фиксират се параметрите и технико-икономическите характеристики на търсения под наем имот, спрямо изискванията на Наемателя.
 • Изискване на документ за собственост на Наемодателя и други съпътстващи документи, необходими при сключване на договор за наем.
 • Изготвяне на Договор за наем според ЗЗД и взаимната договореност между страните.
 • Агенцията защитава интересите на Наемателя и оказва безусловна подкрепа през целия наемен период.
 • Наши служители провеждат с Вас огледи на предварително подбрани и одобрени от Вас имоти, като Вие сте предварително информирани за качествата на всеки един имот.

    V. Пълно съдействие при покупка на недвижимо имущество чрез банков кредит:

Агенция "ПИТ – 05" ООД предлага на купувачите, желаещи да закупят недвижим имот с банков кредит, професионални консултации и пълно съдействие при подготовката и изготвянето на всички необходими документи за получаване на кредита

    VI. Управление на недвижими имоти

При сключен договор за управление на имот ние Ви предлагаме:
 • Регулярна реклама и ефективни огледи на имота;
 • Отдаване на имота под наем и юридическо обезпечаване на сделката;
 • Осигуряването на най-подходящите наематели;
 • Максимална заетост на отдавания под наем имот;
 • Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем;
 • Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите;
 • Осъществяване надзор над състоянието на отдадения имот;
 • Извършване на основните ремонти, необходими в наетия имот, които са задължение на наемодателя;
 • Застраховане на имота при изискване на някоя от страните;
 • Представляване на собственика на имота пред всички институции и организации;
Възнаграждението за управление се договаря в зависимост от вида на имота и ползваните от клиента услуги.

Правни консултации
Правим специално проучване на документите относно собствеността на имотите, за които предстои сделка. Изготвяне на договори за наем и за аренда и на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти. Проверка на имота за ипотеки, тежести, съдебни възбрани и спорове.

Комплексни сделки
Ако имате комплексни нужди, като например да продадете даден имот, а след това да купите друг, ние извършваме едновременно всички необходими за това действия, които синхронизираме във времето, така че да бъде максимално полезно и изгодно за Вас.

Консултации
Ако търсите възможности да инвестирате в недвижими имоти, ние Ви съветваме за типа имот, най-доброто време за реализация на сделката и най-изгодните параметри.